Disclaimer

Conquest Keukens

Kamer van Koophandel

Conquest BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67092853.

Inhoud

De door Conquest BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Conquest BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Conquest BV en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Conquest BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Conquest BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Conquest BV.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Conquest BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Conquest keukens

IJzerzijp 9
5421 ZE Gemert

Tel: 0492-792809